Home

Psychologiepraktijk Thérèse Tosserams (PPTT) is een eenmanszaak en bestaat sinds 2003. De praktijk verricht diagnostiek en biedt kortdurende behandeling en ondersteuning aan jongvolwassenen (18 plus), volwassenen en ouderen met uiteenlopende problemen, klachten en/of stoornissen. De praktijk biedt generalistische basis GGZ (voorheen eerstelijnspsychologische zorg).

Vanaf 1-1-2019 gaat PPTT op in een nieuwe praktijk: Flevo Psychologen Praktijk. Hierin gaat Thérèse Tosserams samenwerken  in een praktijk met nog 2 andere psychologen, te weten Danielle Timmermans en Solainche Enthoven. Met deze samenwerking hopen we minder tijd aan administratie kwijt te zijn en hopen we meer tijd te hebben om ons bezig te houden met clientenzorg, dé reden om psychologie te gaan studeren ooit.

Behandelingen die in 2018 gestart zijn onder PPTT zullen in 2019 gewoon afgerond worden onder de naam van PPTT. Alleen clienten die vanaf 1-1-2019 worden uitgenodigd voor een behandeling, vallen onder Flevo Psychologen Praktijk. Voor meer informatie kunt u  een kijkje nemen op de nieuwe website: www.flevopsychologenpraktijk.nl.

De meeste mensen hebben wel eens een periode dat ze ergens mee zitten of psychische problemen hebben. Dat is heel normaal. Maar wat doet u als u er zelf of met uw familielid/naaste niet uitkomt? In dat geval kan het nuttig zijn om er met een ander over te praten. Als u last heeft van deze klachten weet een eerstelijnspsycholoog bij uitstek hoe zij mensen met psychische problemen kan helpen: angst, schuldgevoelens, overmatig piekeren, somberheid, u niet gelukkig voelen in uw leven, overspannenheid, burnout, vage lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke verklaring is, dwangmatig handelen of gedachten die steeds terug komen, problemen in uw relatie/sociale contacten/intimiteit/seksualiteit, problemen rondom werk/studie/werkloosheid, opvoedingsproblemen, keuzeproblemen, problemen met het ouder worden, moeite met het verwerken van tegenslagen in het leven, enz….

De praktijk van Thérèse Tosserams was gevestigd in het pand van TOPFIT Fysiotherapie in deBotter. M.i.v. 1 oktober 2018 is de praktijk verhuisd naar 2 locaties: Gezondheidscentrum de Heelhoek en Medisch Centrum Pandion. Telefoonnummer is gewoon hetzelfde gebleven! Op deze locaties wordt ook onze nieuwe praktijk gestart.

 • Contact

 • Over mij

  Therese Tosserams : Psycholoog

  Therese Tosserams

  info@psychologiepraktijktosserams.nl

  Psycholoog

  Praktijkhouder, Gezondheidszorgpsycholoog BIG, hoofdbehandelaar, gekwalificeerd eerstelijnspsycholoog, EMDR basistherapeut, psycholoog NIP, basisaantekening psychodiagnostiek

  Sinds 1991 afgestudeerd als psycholoog. Na 12 jaar werkzaam te zijn geweest in de verpleeghuiszorg ben ik in 2003 mijn eigen praktijk gestart in het pand van Topfit Fysiotherapie, waar ook andere disciplines werkzaam zijn. Inmiddels heeft mijn praktijk een intensief samenwerkingsnetwerk opgebouwd, waarbij de lijnen kort zijn om zaken in gang te zetten.