Klachtenprocedure

Klachten-en geschillenregeling

Klachtenfunctionaris
Als zorgaanbieder is het wettelijk verplicht om een klachtenreglement te hebben (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) We hopen natuurlijk om er nooit gebruik van te hoeven maken. Mocht er wel een aanleiding voor zijn dan zijn dit de stappen die u kunt ondernemen:

Als u klachten heeft over uw behandelaar of over uw behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met haar zelf bespreken. Wij willen zo laagdrempelig mogelijk zijn en alles bespreekbaar houden, ook als er onverhoopt zaken zo mochten verlopen dat het niet meer overeenkomt met uw verwachtingen. In onze gesprekken wordt daar steeds expliciet aandacht aan besteed. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.

Wanneer het niet lukt om de eventueel gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten, waar ik ben aangesloten (klachtenfunctionarissen@lvvp.info). Deze klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij- naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de klachtafhandeling (telnr LVVP: 030-2364338)

Geschillencommisie voor vrijgevestigde ggz-praktijken
In laatste instantie krijgt u als cliënt de mogelijkheid om uw klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen die een bindende uitspraak doet. Als cliënt krijgt u hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijk rechter. LVVP-leden zijn collectief aangesloten op de Geschillencommissie Zorg (Postbus 90600, 2509 LP Den Haag), waar een speciaal portaal is ingericht voor cliënten van vrijgevestigde ggz-aanbieders (www.degeschillencommissie.nl).

De klacht wordt dan getoetst aan de Beroepscode voor psychologen. Op grond van de wet BIG vallen GZ-psychologen onder het tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen vindt u op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht.

 • Contact

 • Over mij

  Therese Tosserams : Psycholoog

  Therese Tosserams

  info@psychologiepraktijktosserams.nl

  Psycholoog

  Praktijkhouder, Gezondheidszorgpsycholoog BIG, hoofdbehandelaar, gekwalificeerd eerstelijnspsycholoog, EMDR basistherapeut, psycholoog NIP, basisaantekening psychodiagnostiek

  Sinds 1991 afgestudeerd als psycholoog. Na 12 jaar werkzaam te zijn geweest in de verpleeghuiszorg ben ik in 2003 mijn eigen praktijk gestart in het pand van Topfit Fysiotherapie, waar ook andere disciplines werkzaam zijn. Inmiddels heeft mijn praktijk een intensief samenwerkingsnetwerk opgebouwd, waarbij de lijnen kort zijn om zaken in gang te zetten.