Werkwijze

Aanmelding

Na aanmelding (telefonisch of online) wordt er meteen een afspraak voor een intakegesprek ingepland (tenzij er op dat moment een wachtlijst bestaat). De intake en de behandeling erna worden door dezelfde psycholoog uitgevoerd, waardoor de continuïteit in het behandelproces wordt gewaarborgd. Als voorbereiding op het intakegesprek kunt u alvast een intake-module doorlopen. De ervaring leert dat mensen het prettig vinden om alvast wat klachten te ordenen en dat ik al wat achtergrondinformatie heb, zodat we het intake-gesprek zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten.

Kennismaking en intakegesprek

Na het intake gesprek krijgt u een paar (korte) papieren vragenlijsten mee om in te vullen om uw klachten en problemen te verduidelijken. Cliënten die over e-mail beschikken kunnen thuis beveiligd inloggen op een vragenlijst die gebruikt wordt om het effect van de behandeling te meten (OQ45). Cliënten die niet over e-mail beschikken vullen deze lijst onder begeleiding bij mij in de praktijk in.

Behandeling/vervolgtraject

Na het intake gesprek stellen we samen een behandelplan op , waarin een belangrijke plaats is voor uw behandeldoelen. De voortgang van de behandeling wordt aan de hand van deze doelen , maar ook via een effectmeting (OQ45 vragenlijst) op een aantal momenten geëvalueerd.

Wanneer de klachten voldoende zijn afgenomen en behandeldoelen (grotendeels) zijn behaald, wordt de behandeling in onderling overleg afgerond. Ook bestaat, na de actieve fase van de behandeling, de mogelijkheid (binnen de behandelminuten die nog eventueel resteren) nog enkele consulten in te plannen om een terugval te voorkomen.

De ervaring leert dat een actieve bijdrage en inzet van uw kant bijdragen aan een positief resultaat. Derhalve krijgt u vaak opdrachten en oefeningen mee om thuis uit te voeren.

 • Contact

 • Over mij

  Therese Tosserams : Psycholoog

  Therese Tosserams

  info@psychologiepraktijktosserams.nl

  Psycholoog

  Praktijkhouder, Gezondheidszorgpsycholoog BIG, hoofdbehandelaar, gekwalificeerd eerstelijnspsycholoog, EMDR basistherapeut, psycholoog NIP, basisaantekening psychodiagnostiek

  Sinds 1991 afgestudeerd als psycholoog. Na 12 jaar werkzaam te zijn geweest in de verpleeghuiszorg ben ik in 2003 mijn eigen praktijk gestart in het pand van Topfit Fysiotherapie, waar ook andere disciplines werkzaam zijn. Inmiddels heeft mijn praktijk een intensief samenwerkingsnetwerk opgebouwd, waarbij de lijnen kort zijn om zaken in gang te zetten.